1
Bạn cần hỗ trợ?
Adapter Notebook Asus 19v - 3.42A vuông kim nhỏ zin
Giá bán : 350,000

Adapter MacBook 45W 14.5V-3.1A Magsafe 1 (ZIN)
Giá bán : 650,000

Adapter Camera 12V 5A
Giá bán : 180,000

Adapter (Sạc) Laptop HP 18.5V-6.5A Chân kim (Zin)
Giá bán : 510,000

Adapter Notebook Lenovo 19V - 4.7A OEM
Giá bán : 310,000

Adapter Notebook Lenovo 5V - 4A chân rất nhỏ
Giá bán : 430,000

Adapter Notebook Toshiba 19V - 4.74A OEM
Giá bán : 290,000

Adapter Macbook 16.5V 3.65A 60W - MagSafe 1 (ZIN)
Giá bán : 530,000

Adapter Đa năng
Giá bán : 190,000

Adapter Notebook HP 18.5V - 3.5A OEM chân tròn nhỏ
Giá bán : 270,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 3.25A chân khấc zin
Giá bán : 290,000

Adapter Notebook Acer 19V - 2.37 logo chân nhỏ
Giá bán : 290,000

Adapter Notebook Asus 19v - 3.42A zin
Giá bán : 250,000

Adapter Notebook Sony 16V - 4A OEM
Giá bán : 320,000

Adapter 5V-2A chân kim
Giá bán : 90,000

Adapter TP-Link 9V  - 0.6A
Giá bán : 150,000

Adapter Asus 19V - 1.75A (ZIN)
Giá bán : 330,000

Adapter Notebook Lenovo 19V - 4.7A Zin
Giá bán : 250,000

Adapter Notebook HP 19V - 4.74A chân 2 khấc Zin
Giá bán : 270,000

Adapter Macbook 14.85V 3.05A 45W - MagSafe 1 (ZIN)
Giá bán : 650,000

Adapter Notebook IBM 16V - 4.5A Zin
Giá bán : 290,000

Adapter Notebook Asus 19V - 1.75A OEM
Giá bán : 330,000

Bộ đổi nguồn Lioa 1500VA
Giá bán : 546,000

Adapter Camera 12V 4A
Giá bán : 150,000

Adapter Notebook Dell 19.5V - 6.67A  chân kim nhỏ Zin
Giá bán : 650,000

Adapter Notebook Dell 19.5V - 9.23A
Giá bán : 620,000

Adapter Notebook Acer 19V - 3.42 A Zin
Giá bán : 250,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 3.25A chân kim to
Giá bán : 330,000

Adapter Notebook HP 18.5V - 3.5A chân tròn nhỏ ZIN
Giá bán : 250,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 3.25A chân vuông Zin
Giá bán : 290,000

Nguồn camera 12V 1A
Giá bán : 140,000

Adapter Notebook LG 19v loại đẹp
Giá bán : 230,000

Adapter Notebook Asus 19V - 6.3A
Giá bán : 550,000

Adapter Notebook Samsung 19V - 4.7A Zin
Giá bán : 290,000

Adapter Notebook Acer 19V - 4.74 Zin
Giá bán : 250,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 3.25A chân thường
Giá bán : 340,000

Adapter Notebook Dell 19.5V - 6.7A chân kim nhỏ
Giá bán : 730,000

Adapter Notebook Dell 19.5V - 4.62A chân kim to OEM
Giá bán : 310,000

Adapter Dell 19.5V - 4.62A 90W chân nhỏ (ZIN)
Giá bán : 290,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 4.5A chân vuông Zin
Giá bán : 290,000

Adapter Notebook Asus 19V - 4.74A ZIN
Giá bán : 250,000

Adapter Macbook 16.5V 3.65A 60W - MagSafe 2 (ZIN)
Giá bán : 550,000

Adapter Notebook Sony 19.5V - 4.7A Zin
Giá bán : 290,000

Adapter Notebook Dell 19.5V - 9,23A chân kim to
Giá bán : 750,000

Adapter Camera 12V 2A
Giá bán : 90,000

Adapter Notebook Fujitsu 19V - 4.22A chân kim nhỏ
Giá bán : 350,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 4.5A chân kim to Zin
Giá bán : 290,000

Adapter Notebook Asus 20V-3,42A  19V -3.42 Type C
Giá bán : 450,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 4.5A chân thường Zin
Giá bán : 250,000

Adapter Notebook Sony 19.5V - 3.9A Zin
Giá bán : 390,000

Adapter Asus 19V-6.32A
Giá bán : 610,000

Adapter Notebook Acer 19V - 3.42A OEM
Giá bán : 270,000