1
Bạn cần hỗ trợ?
Keyboard IBM Thinkpad Edge 14 E40 E50 đen
Giá bán : 350,000

Keyboard IBM T40
Giá bán : 450,000

Keyboard IBM R30 R31 R32
Giá bán : 350,000

Keyboard IBM T410 T420
Giá bán : 420,000