1
Bạn cần hỗ trợ?
Keyboard IBM Thinkpad Edge 14 E40 E50 đen
Giá bán : 500,000

Keyboard IBM T40
Giá bán : 380,000

Keyboard IBM R30 R31 R32
Giá bán : 480,000