1
Bạn cần hỗ trợ?
Điều hòa 1 chiều Panasonic N9SKH-8
Giá bán : 8,390,000

Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12SKH-8
Giá bán : 10,590,000

Điều hòa Panasonic Inverter CU/CS-PU9TKH-8
Giá bán : 10,290,000

Điều hòa 2 chiều Inverter Panasonic YZ9SKH-8
Giá bán : 12,390,000

Điều hòa Panasonic Inverter CU/CS-PU12TKH-8
Giá bán : 12,490,000

Điều hòa 2 chiều Inverter Panasonic YZ12SKH-8
Giá bán : 14,990,000

Điều hòa 2 chiều Inverter Panasonic YZ18SKH-8
Giá bán : 22,990,000

Điều hòa 2 chiều Inverter Panasonic Z12TKH-8
Giá bán : 17,390,000

Điều hòa 1 chiều Panasonic N18TKH-8 18.000 BTU
Giá bán : 16,490,000

Điều hòa 2 chiều Inverter Panasonic Z9TKH-8
Giá bán : 14,890,000