1
Bạn cần hỗ trợ?
Nguồn Boomspeed 550w
Giá bán : 250,000

Nguồn máy tính Xigmatek X-POWER II 650 (600W)
Giá bán : 899,000

Nguồn máy tính AcBel ipower 90M 500W
Giá bán : 1,700,000

Nguồn Acbel G600 - 600W
Giá bán : 1,290,000

Nguồn Jetek mini A200M
Giá bán : 500,000

Power Cooler Master Elite 300W V3
Giá bán : 520,000

Nguồn máy tính Huntkey 400W – fan 12 (CP400HP)
Giá bán : 530,000

Nguồn Cenco
Giá bán : 250,000

Nguồn Cooler Master MasterWatt Lite 600W
Giá bán : 1,700,000

Nguồn máy tính AcBel iPower G650 - 650W 80 Plus
Giá bán : 1,390,000

Nguồn Cooler Master Elite 350W
Giá bán : 550,000

Nguồn GOLDEN FIELD ATX- GF500 500W
Giá bán : 270,000

Nguồn Acbel 400W ATX
Giá bán : 550,000

Nguồn máy tính AcBel iPower G700 - 700W 80 Plus
Giá bán : 1,500,000

Nguồn máy tính Xigmatek X-POWER II 500 (450W)
Giá bán : 750,000

Nguồn máy tính AcBel iPower G550 - 550W 80 Plus
Giá bán : 1,190,000

Nguồn/ Power Acbel 350W
Giá bán : 480,000

Nguồn Cooler Master Elite RS500-PCARN1 500W
Giá bán : 1,250,000

Nguồn Cooler Master Elite 400W
Giá bán : 690,000

Nguồn máy tính Jetek Y500 Y600 Y650
Giá bán : 260,000

Nguồn máy tính Huntkey 500W – GS500
Giá bán : 900,000

Nguồn Cooler Master Elite V3 500W
Giá bán : 970,000

Nguồn orient 450W
Giá bán : 250,000

Nguồn Acbel G500 - 500W
Giá bán : 950,000