1
Bạn cần hỗ trợ?
UPS Santak C6K E ONLINE
Giá bán : 51,000,000

BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK 2000VA
Giá bán : 5,550,000

Bộ lưu điện Ares AR265 650VA
Giá bán : 1,050,000

Bộ lưu điện UPS ARES AR2120 1200VA
Giá bán : 2,400,000

Nguồn lưu điện 1KVA UPS SANTAK ONLINE C1K
Giá bán : 8,230,000

Bộ lưu điện Santak Offline Blazer 2000EH
Giá bán : 5,500,000

UPS Cyber 600VA
Giá bán : 840,000

UPS APC BACK-UPS 650VA 325W
Giá bán : 1,190,000

UPS ARES AR630 3000VA
Giá bán : 6,800,000

UPS PROLINK 650VA
Giá bán : 850,000

UPS SANTAK 500VA
Giá bán : 1,290,000

Bộ lưu điện Online Santak C2KE
Giá bán : 15,900,000

Bộ lưu điện Santak UPS offline 1000VA ( TG1000 )
Giá bán : 2,690,000

UPS Cyber Power 600VA - BU600E
Giá bán : 890,000

BỘ LƯU ĐIỆN APC BACK-UPS 650VA
Giá bán : 1,050,000

Bộ lưu điện PK Power 500VA/300W
Giá bán : 890,000

Bộ lưu điện UPS ARES AR2200 2000VA
Giá bán : 3,850,000

PK UPS Power 1000VA/600W
Giá bán : 2,100,000