1
Bạn cần hỗ trợ?
Tủ Rack 10UD600
Giá bán : Liên hệ

Tủ mạng HQ-Rack 42U-D800
Giá bán : Liên hệ

Tủ mạng HQ-Rack 10U-D500
Giá bán : Liên hệ

tủ đựng thiết bị di động 12U-D600
Giá bán : Liên hệ

TỦ MẠNG SƠN HÀ SH-RACK 42U
Giá bán : 4,330,000

Tủ Rack Sơn hà 27U D600
Giá bán : Liên hệ

Tủ Rack 15U D600
Giá bán : 2,370,000

Tủ mạng HQ-Rack 6U-D400
Giá bán : Liên hệ

Hộp cáp điện thoại 10 đôi
Giá bán : 300,000

Hộp đấu dây, hộp cáp điện thoại 50 đôi
Giá bán : 450,000