1
Bạn cần hỗ trợ?
Máy chấm công vân tay và thẻ Ronald Jack RJ800
Giá bán : 2,470,000

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt MiniAC Plus
Giá bán : 4,890,000

Máy chấm công vân tay X959
Giá bán : 3,770,000

Máy chấm công Iclock 9000-G chưa VAT
Giá bán : 3,390,000

Máy Chấm Công Ronald Jack X628
Giá bán : 3,390,000

Máy chấm công bằng thẻ từ KOBIO SC700
Giá bán : Liên hệ

Máy chấm công vân tay và thẻ từ KOBIO X990
Giá bán : 3,950,000

Máy chấm công Ronald Jack 3000 TID
Giá bán : 3,500,000

Máy chấm công Ronal Jack RJ800
Giá bán : 1,790,000

Máy chấm công Ronald Jack RJ600
Giá bán : 2,400,000

Máy chấm công Ronald Jack T8
Giá bán : Liên hệ

Máy chấm công bằng vân tay Ronald Jack DG-600
Giá bán : 2,790,000

Máy chấm công Ronald Jack T8A
Giá bán : Liên hệ

Máy chấm công Ronald Jack S4000ID
Giá bán : 3,000,000

Máy chấm công Ronald Jack  HIP K40
Giá bán : 3,090,000