1
Bạn cần hỗ trợ?
Adapter Macbook 16.5V 3.65A 60W - MagSafe 1 (ZIN)
Giá bán : 600,000

Adapter Macbook 16.5V 3.65A 60W - MagSafe 2 (ZIN)
Giá bán : 750,000

Adapter Macbook 16.5V 3.65A 60W - MagSafe 1 (OEM)
Giá bán : 550,000

Adapter Macbook Pro 20V-4.25A - Magsafe 2 (85W)
Giá bán : 780,000

Adapter Macbook 16.5V 3.65A 60W - MagSafe 2 (OEM)
Giá bán : 700,000