1
Bạn cần hỗ trợ?
Adapter Notebook Dell 19.5V - 6.67A  chân kim nhỏ Zin
Giá bán : 650,000

Adapter Notebook Dell 19.5V - 9.23A
Giá bán : 620,000

Adapter Notebook Dell 19.5V - 6.7A chân kim nhỏ
Giá bán : 730,000

Adapter Notebook Dell 19.5V - 4.62A chân kim to OEM
Giá bán : 310,000

Adapter Dell 19.5V - 4.62A 90W chân nhỏ (ZIN)
Giá bán : 290,000

Adapter Notebook Dell 19.5V - 9,23A chân kim to
Giá bán : 750,000

Adapter notebook Dell tpye C 65W
Giá bán : 580,000

Adapter Notebook Dell 19.5V - 6.7A chân typeC Ovan
Giá bán : 950,000

Adapter Notebook Dell 19V - 1.58A
Giá bán : 340,000

Adapter Notebook Dell 19.5V - 3.34A chân kim to (OEM)
Giá bán : 330,000

Adapter Notebook Dell 19.5V - 6.7A chân kim to
Giá bán : 460,000