1
Bạn cần hỗ trợ?
Adapter Notebook Dell 19.5V - 4.62A chân kim to OEM
Giá bán : 200,000

Adapter Dell 19.5V - 4.62A 90W chân nhỏ (ZIN)
Giá bán : 300,000

Adapter Notebook Dell 19V - 1.58A
Giá bán : 210,000

Adapter Notebook Dell 19.5V - 3.34A chân kim to (OEM)
Giá bán : 210,000