1
Bạn cần hỗ trợ?
Adapter Notebook Lenovo 19V - 4.7A OEM
Giá bán : 170,000

Adapter Notebook Lenovo 5V - 4A chân rất nhỏ
Giá bán : Liên hệ

Adapter Notebook Lenovo 19V - 4.7A Zin
Giá bán : 220,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 3.25A chân kim to
Giá bán : 160,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 3.25A chân vuông Zin
Giá bán : 250,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 3.25A chân thường
Giá bán : 160,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 4.5A chân vuông Zin
Giá bán : 250,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 4.5A chân kim to Zin
Giá bán : 250,000

Adapter Notebook Lenovo 19V - 3.42A OEM
Giá bán : 150,000

Adapter Laptop Lenovo 20V - 6.75A chân vuông (ZIN)
Giá bán : 750,000

Adapter Laptop Lenovo 20V - 4.5A chân thường Zin
Giá bán : 210,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 4.5A chân kim to
Giá bán : 200,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 3,25A chân kim to Zin
Giá bán : 230,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 3.25A chân thuong Zin
Giá bán : 240,000

Adapter Notebook Lenovo 19V - 3.42A ZIN
Giá bán : 200,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 2A
Giá bán : 190,000

Adapter Notebook Lenovo 20V - 3.25A chân kim to Zin
Giá bán : 200,000