1
Bạn cần hỗ trợ?
Adapter Notebook Sony 16V - 4A OEM
Giá bán : 320,000

Adapter Notebook Sony 19.5V - 4.7A Zin
Giá bán : 300,000

Adapter Notebook Sony 19.5V - 3.9A Zin
Giá bán : 390,000

Adapter Notebook Sony 19.5V - 4.7A OEM
Giá bán : 340,000

Adapter Notebook Sony 19.5V - 3.9A OEM
Giá bán : 330,000