1
Bạn cần hỗ trợ?
Adapter Notebook Samsung 19V - 4.7A Zin
Giá bán : 260,000

Adapter Notebook Samsung 19V - 4.7A OEM
Giá bán : 190,000

Adapter Notebook Samsung 14V
Giá bán : 160,000

Adapter Laptop Samsung 19V - 2.1A (ZIN)
Giá bán : 220,000

Adapter màn hình LG 12V
Giá bán : 150,000