1
Bạn cần hỗ trợ?
Pin IBM X60/X61 - (92P1167) 8Cell (4400mA)
Giá bán : 650,000

Pin IBM Z60/Z60T/Z61/Z61T 92P1126
Giá bán : 660,000

Pin IBM R40E (92P0990)
Giá bán : 800,000

Pin  IBM A30/A31 (02K6793)
Giá bán : 700,000

Pin  IBM T20/T21/T22/T23 (02K6627)
Giá bán : 800,000

Pin NB IBM T440 T540 W540 L440 L540 ZIN
Giá bán : 690,000

Pin IBM T40/41/42/T43/R50/R51/R52 (08K8192 FRU) 9 cell
Giá bán : 580,000

Pin IBM Lenovo T420
Giá bán : 750,000

Pin IBM T61 (9cell) - 6600mA
Giá bán : 515,000

Pin IBM T60/R60/SL300/SL400/SL500 (6 cell) Zin
Giá bán : 750,000