1
Bạn cần hỗ trợ?
Adapter Notebook HP 18.5V - 3.5A OEM chân tròn nhỏ
Giá bán : 170,000

Adapter Notebook HP 19V - 4.74A chân 2 khấc Zin
Giá bán : 230,000

Adapter Notebook HP 18.5V - 3.5A chân tròn nhỏ ZIN
Giá bán : 210,000

Adapter Notebook HP 19.5V 4.62A chân kim nhỏ (Envy)
Giá bán : 250,000

Adapter Notebook HP 19V - 4.74A chân kim Zin
Giá bán : 220,000

Adapter Notebook HP 18.5V - 3.5A chân kim to OEM
Giá bán : 170,000

Adapter Notebook HP 18.5V - 3.5A chân kim to ZIN
Giá bán : 200,000

Adapter HP ENVY 19.5V – 3.33A (ZIN)
Giá bán : 300,000